Certificering

Kiwa ISO 9001 logo NL  Kwaliteitssysteem certificaat NEN-EN-ISO 9001
 

  Kiwa VCA logo NL   VGM-beheerssysteem certificaat VCA

BRL 9142 Wegmarkering  BRL9142 certificaat Appliceren van wegmarkeringsmaterialen  

TRAXX ZERO CO2-COMPENSATIE

Nederlands Wegenmarkeerbedrijf B.V. heeft in 2020 door het gebruik van TRAXX Zero diesel
485.656 kg CO2
uitstoot duurzaam gecompenseerd.

TRAXX ZERO certificaat 2020

De compensatie vindt plaats met een VCS gecertificeerd duurzaam waterkracht project in de staat Himachal Pradesh, district Kullu, in India. Dit certificaat geldt als bewijs dat de genoemde hoeveelheid CO2 daadwerkelijk is gecompenseerd met CO2-credits conform de Verified Carbon Standard (VCS). Zo wordt, in combinatie met een lager dieselgebruik en CO2-reductie door de verbrandingseigenschappen van TRAXX Zero, de CO2-footprint van het wagenpark tot nul teruggebracht en de klimaatimpact volledig geneutraliseerd.

 

CO2-BEWUST CERTIFICAAT

CO2-prestatieladder

Nederlands Wegenmarkeerbedrijf vindt de beperking van uitstoot van CO2 in de bedrijfsvoering een belangrijk doel.

NWM heeft het CO2-bewust certificaat niveau 3 behaald.

 CO2-certificaat

CO2_Beleid_NWM_14-05-2021