Metingen

Doordat er de laatste jaren steeds meer wordt gewerkt met prestatiebestekken, heeft de NWM geïnvesteerd in de noodzakelijke meet apparatuur. Zo beschikt zij over een retroreflectiemeter voor het meten van de Qd waarde (dagzichtbaarheid) en van de RL waarde (nachtzichtbaarheid) en een stroefheidmeter voor het bepalen van de SRT waarde. Hierdoor kan de NWM direct bepalen of de wegbelijning aan de eisen voldoet.

Ook gemeenten kunnen een beroep op de NWM doen om de waarde van hun belijning vast te stellen.